Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Zagnieżdżone portlety

Informacja o priorytetach KFS W 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu uprzejmie informuje, iż zostały ustalone nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019r.   Priorytety tzw...

Informacja

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 12 listopada 2018r....

Projekt "Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Czas trwania: 01.01.2018 – 31.12.2019 Z...

Projekt "Bądź Aktywny"

Firma Navigator International Sp. z o. o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Bądź Aktywny! Osiągnij Sukces Zawodowy!”

"Czas na zmiany" - informacja o projekcie

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje projekt Czas na zmiany RPWM.11.01.01-28-0094/17 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Rynek pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
ul. Wincentego Witosa 2
09 - 200 Sierpc

tel.: 24 2754212, 24 2754112,
24 2754656
fax:  24 2754212 w. 119
e-mail: sekretariat@pup-sierpc.pl

NIP: 776-15-37-711
REGON:611053064

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę