Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Nagłówek

Aktualności

Informacja dot. projektu „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”

NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!" Nr projektu RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17 Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.v

Ogłoszenie KFS

W związku z zaopiniowaniem przez Radę Rynku Pracy priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu zaprasza Pracodawców z terenu powiatu...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Informacja Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Informacja Urzędu Skarbowego w Sierpcu o obowiązku składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez podatników

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU informuje, iż w dniu 27.10.2017r. o godz. 9:00 nabór wniosków na w/w formę został zakończony.

Zamknięcie naboru wniosków na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

Informacja o zamknięciu naboru wniosków w sprawie przyznania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne...

Ogłoszenie - nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Informacja - 22 grudnia 2017r. wolny dzień od pracy PUP

Informacja o dniu wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Informacja o możliwości składania wniosków na dotacje (RPO WM)

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych (RPO WM).

Informacja - wolne miejsca na szkolenia (POWER)

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU informuje, że w ramach projektu POWER

Wyświetlanie 1 - 10 z 49 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę