Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sierpeckim (I)   POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu w...

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sierpeckim (I) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Rozwój rynku pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę