Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Statystyki i analizy Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

Dane miesięczne

Wyciąg z miesięcznych sprawozdań MPiPS-01 (Sprawozdanie o rynku pracy) zawierające informacje o wielkości i strukturze bezrobocia w powiecie sierpeckim.

Przejdź do wyciągów ze sprawozdań miesięcznych MPiPS-01

Struktura i stopa bezrobocia

Struktura i stopa bezrobocia dla powiatu sierpeckiego.

Przejdź do informacji o strukturze i stopie bezrobocia

Liczba bezrobotnych w gminach

Liczba osób bezrobotnych w podziale na gminy w powiecie sierpeckim.

Zapoznaj się z informacjami o liczbie osób bezrobotnych w gminach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sierpeckim.

Zapoznaj się ze szczegółowymi analizami zawodów

Informacja roczna

Informacja roczna dotycząca bezrobocia w powiecie sierpeckim na koniec roku.

Zapoznaj się z informacjami sygnalnymi dotyczącymi bezrobocia na koniec roku w powiecie sierpeckim

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę