Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Nagłówek

Aktualności

"Czas na zmiany" - informacja o projekcie

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje projekt Czas na zmiany RPWM.11.01.01-28-0094/17 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Informacja o szkoleniu w ramach OWES Mazowsza Płockiego

Informacja dotycząca szkolenia dla organizacji pozarządowych z działalnością gospodarczą organizowanego  w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego. ...

Ogłoszenie - nabór do projektu "Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno - zawodowa"

Od 01.09.2018r. firma Navigator International Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa Mazowieckiego realizację projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach Regionalnego...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków - bon na zasiedlenie

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU informuje, że nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia został zakończony 21.09.2018r. o godz. 15.00 w...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, iż do Urzędu wpłynęła ilość wniosków wyczerpująca zaplanowaną do zorganizowania liczbę miejsc stażu. W związku z powyższym nabór...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Rynek pracy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
ul. Wincentego Witosa 2
09 - 200 Sierpc

tel.: 24 2754212, 24 2754112,
24 2754656
fax:  24 2754212 w. 119
e-mail: sekretariat@pup-sierpc.pl

NIP: 776-15-37-711
REGON:611053064

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę