Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza, w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II)", realizowanego...

Zamknięcie naboru na staże.

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, iż w związku z wyczerpaniem (zaplanowanej do zorganizowania) liczby miejsc stażu, w ramach...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu nt.: wytycznych Izby Skarbowej w Warszawie

Ogłoszenie - nabór wniosków na staż (RPO)

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu.

Ogłoszenie RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Rozwój Rynku...

Zamknięcie naboru na szkolenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, iż w dniu 08.02.2017 r. o godzinie 15.00 nabór wniosków na szkolenia został zakończony.

Ogłoszenie - nabór na refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych...

Ogłoszenie - nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.

Ogłoszenie - nabór wniosków na szkolenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie dla bezrobotnych

Wyświetlanie 1 - 10 z 48 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
ul. Wincentego Witosa 2
09 - 200 Sierpc

tel.: 24 2754212, 24 2754112,
24 2754656
fax:  24 2754212 w. 119
e-mail: sekretariat@pup-sierpc.pl

NIP: 776-15-37-711
REGON:611053064

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę