Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie - nabór wniosków na organizację staży POWER (III)

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Ogłoszenie - nabór na dotacje POWER (III)

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

Realizacja projektu współfinansowanego z EFS POWER (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1...

Ogłoszenie - nabór wniosków o skierowanie na szkolenie RPO

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza, w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II)...

Ogłoszenie - nabór wniosków o skierowanie na szkolenie z Funduszu Pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie dla bezrobotnych...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Rynek pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
ul. Wincentego Witosa 2
09 - 200 Sierpc

tel.: 24 2754212, 24 2754112,
24 2754656
fax:  24 2754212 w. 119
e-mail: sekretariat@pup-sierpc.pl

NIP: 776-15-37-711
REGON:611053064

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę