Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Nagłówek

Aktualności

Informacja dot. projektu „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”

NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!" Nr projektu RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17 Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.v

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Informacja Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Informacja Urzędu Skarbowego w Sierpcu o obowiązku składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez podatników

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU informuje, iż w dniu 27.10.2017r. o godz. 9:00 nabór wniosków na w/w formę został zakończony.

Zamknięcie naboru wniosków na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

Informacja o zamknięciu naboru wniosków w sprawie przyznania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
ul. Wincentego Witosa 2
09 - 200 Sierpc

tel.: 24 2754212, 24 2754112,
24 2754656
fax:  24 2754212 w. 119
e-mail: sekretariat@pup-sierpc.pl

NIP: 776-15-37-711
REGON:611053064

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę