Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Nagłówek

Aktualności

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na szkolenia

Informacja o zamknięciu naboru wniosków w sprawie zorganizowania szkoleń

Komunikat MRPiPS

Komunikat o zbliżającym się nowym terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków oraz nowych rodzajów wsparcia w ramach Programu „Rodzina 500+”

Zamknięcie naboru wniosków na staż z Funduszu Pracy

Informacja o zamknięciu naboru wniosków w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy

Zamknięcie naboru wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Informacja o zamknięciu naboru wniosków w sprawie refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Ogłoszenie - Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy.

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy.

Ogłoszenie - nabór na refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych...

Zamknięcie naboru na staże - Mazowsze 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, iż w związku z wyczerpaniem (zaplanowanej do zorganizowania) liczby miejsc stażu w ramach...

Ogłoszenie - nabór wniosków na szkolenie (RPO)

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza, w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II)", realizowanego...

Ogłoszenie - nabór wniosków na szkolenie

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie

Ogłoszenie - nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy

Ogłoszenie - nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wyświetlanie 1 - 10 z 63 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
ul. Wincentego Witosa 2
09 - 200 Sierpc

tel.: 24 2754212, 24 2754112,
24 2754656
fax:  24 2754212 w. 119
e-mail: sekretariat@pup-sierpc.pl

NIP: 776-15-37-711
REGON:611053064

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę