Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Zagnieżdżone portlety

Aktualności

Iinformacja o realizacji projektu ,, SCIEŻKA AKTYWNEJ REINTEGRACJI "

Szanowni Państwo, Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu ,, SCIEŻKA KATYWNEJ REINTEGRACJI " , który będzie realizowany na terenie województwa...

Informacja dla osób rozpoczynających staż

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU informuje, iż w 2019 roku nie będą zwracane koszty przejazdu do miejsca odbywania stażu. ...

Ogłoszenie - nabór wniosków na organizację staży

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

Informacja - konkurs "MALUCH+" 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” ...

Informacja - zamknięcie naboru na dotacje (POWER III)

Powiatowy Urząd Pracy Sierpcu informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Rynek pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
ul. Wincentego Witosa 2
09 - 200 Sierpc

tel.: 24 2754212, 24 2754112,
24 2754656
fax:  24 2754212 w. 119
e-mail: sekretariat@pup-sierpc.pl

NIP: 776-15-37-711
REGON:611053064

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę