Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Zagnieżdżone portlety

Aktualności

Informacja - zamknięcie naboru na dotacje (POWER III)

Powiatowy Urząd Pracy Sierpcu informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Informacja - godziny pracy 28.12.2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu uprzejmie informuje, że 28 grudnia 2018 r. (piątek) Urząd czynny od 7:30 do 13:45.

Informacja - zamknięcie naboru wniosków na dotacje (RPO II)

Powiatowy Urząd Pracy Sierpcu informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

Informacja - zamknięcie naboru na szkolenia (algorytm)

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU informuje, że nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną został zakończony w związku z wyczerpaniem miejsc na realizację w/w formy.

Informacja - zamknięcie naboru na szkolenie (RPO II)

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuję, że nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną dla bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej,

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Rynek pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
ul. Wincentego Witosa 2
09 - 200 Sierpc

tel.: 24 2754212, 24 2754112,
24 2754656
fax:  24 2754212 w. 119
e-mail: sekretariat@pup-sierpc.pl

NIP: 776-15-37-711
REGON:611053064

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę