Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Nagłówek

Aktualności

Projekt - "Włączmy się do działania"

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby: -Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, -Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, -Osoby zagrożone...

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia (Rezerwa Ministra)

           Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na staże

Informacja o zamknięciu naboru wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych ze środków rezerwy ministra w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w...

Informacja - Opłaty dot. cudzoziemców

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków w sprawie zorganizowania stażu

Informacja o zamknięciu naboru wniosków w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III)"

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Rynek pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
ul. Wincentego Witosa 2
09 - 200 Sierpc

tel.: 24 2754212, 24 2754112,
24 2754656
fax:  24 2754212 w. 119
e-mail: sekretariat@pup-sierpc.pl

NIP: 776-15-37-711
REGON:611053064

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę