Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie KFS

W związku z zaopiniowaniem przez Radę Rynku Pracy priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu zaprasza Pracodawców z terenu powiatu...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Informacja Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Informacja Urzędu Skarbowego w Sierpcu o obowiązku składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez podatników

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIERPCU informuje, iż w dniu 27.10.2017r. o godz. 9:00 nabór wniosków na w/w formę został zakończony.

Zamknięcie naboru wniosków na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

Informacja o zamknięciu naboru wniosków w sprawie przyznania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
ul. Wincentego Witosa 2
09 - 200 Sierpc

tel.: 24 2754212, 24 2754112,
24 2754656
fax:  24 2754212 w. 119
e-mail: sekretariat@pup-sierpc.pl

NIP: 776-15-37-711
REGON:611053064

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę