Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Rozwój Rynku...

O G Ł O S Z E N I E               Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu...

Projekt RPO WM

  OGŁOSZENIE       Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Rozwój  rynku pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

Projekt POWER

PROGRAM OPRERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ   Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę